C C C C A+ A A- X

Бланки и образци

Заявление за създаване профил в ЕПЕП

Заявление за достъп до електронни съдебни дела

Молба за образуване на изпълнително производство
Образец 1 - [ doc ] [ pdf ]
Образец 2 - [ doc ] [ pdf ]
Заявление за образуване на изпълнително производство по обезпечителна заповед - [ doc ] [ pdf ]
Заявление за издаване на свидетелство за съдимост [ doc ] [ pdf ]
Заявление за удостоверение за наличие / липса на заведени изпълнителни дела за юридически лица - [ doc ] [ pdf ]
Заявление за удостоверение за наличие / липса на заведени изпълнителни дела за физически лица - [ doc ] [ pdf ]
Заявление за издаване на удостоверение за липса на задължения - [ doc ] [ pdf ]
Заявление за издаване на изпълнителен лист - [ doc ] [ pdf ]
Заявление за издаване на заверен препис от решение - [ doc ] [ pdf ]
Заявление за теглене на суми от детски влог:
от малолетно дете - [ doc ] [ pdf ]
от непълнолетно дете - [ doc ] [ pdf ]
Заявление за сключване на граждански брак - [ doc ] [ pdf ]
Декларация за даване на съгласие за сключване на граждански брак - [ doc ] [ pdf ]
Заявление за издаване на документи по брачни дела - [ doc ] [ pdf ]
Заявление за отказ от наследство - [ doc ] [ pdf ]
Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние - [ doc ] [ pdf ]
Заявление за връщане на внесена парична гаранция - [ doc ] [ pdf ]
Заявление за освобождаване от съдебни такси - [ doc ] [ pdf ]
Декларация за гражданксо състояние - [ doc ] [ pdf ]
Заявление - искани документи - [ doc ] [ pdf ]
Заявление за назначаване на особен представител на малолетно / непълнолетно лице при извършване на сделки с недвижими или движими имоти - [ doc ] [ pdf ]
Заявление за разрешение за сключване на сделки с имоти,
- собственост на малолетнo лицe - [ doc ] [ pdf ]
- собственост на непълнолетно лицe - [ doc ] [ pdf ]
Заявление за вписване на отказ на наследници - [ doc ] [ pdf ]
Заявление за издаване на заверен препис по ндох - [ doc ] [ pdf ]
Заявление за издаване на удостоверение за прекратен брак - [ doc ] [ pdf ]
Заявление за удостоверение, от което да е видно дали е заведено дело срещу лице за период - [ doc ] [ pdf ]
Заявление за връщане на документи приложени към гражданско дело - [ doc ] [ pdf ]
Заявление за издаване на удост за липса на задължения - [ doc ] [ pdf ]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация