C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Евгени Мирославов Узунов

Адм. ръководител-Председател

0554/43021

Наказателно деловодство

Работно време

  • от 9.00 ч. до 17.00 часа без прекъсване
Наказателното деловодство обработва наказателни дела, които според характера си биват общ характер, частен характер, административни и частни наказателни дела. При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, дали е обявено решение, подадени жалби или влязъл ли е в сила съдебния акт. На страните по делата и техните защитници се предоставят делата за запознаване и материалите по тях. Издават се съдебни удостоверения, изпълнителни листи, преписи от влезли в сила съдебни актове и незаверени и заверени ксерокопия от документи, след подаване на писмена молба. В деловодството се съхраняват всички новообразувани дела, които на са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, а също и делата с влезли в сила крайни съдебна актове, които са подготвени за архивиране. В деловодството се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се там дела - молби за отлагане пренасочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица, молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листове и др. Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството. Запознаването с делата се извършва в стаята на деловодството или във фоайето на съда в присъствието на съдебния информатор. Редът за копиране на документи от делата става със заявка в деловодството по номер и година на делото.

Евгения Маринова

0554/43056

Румяна Стаматова

0554/43056

Гражданско деловодство

Работно време

  • от 9.00 ч. до 17.00 часа без прекъсване
Гражданското деловодство обработва граждански, частни граждански и административни граждански дела. При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, обявено ли е решението, подадени жалби, влязло ли е в сила решението. На страните по делата и техните защитници се предоставят делата и материалите по тях за запознаване. Гражданското деловодство издава съдебни удостоверения, изпълнителни листи в полза на страните, заверени и незаверени ксерокопия от документи, преписи от влезли в сила съдебни актове, след подаване на писмена молба.

Елена Павлова

0554/44197

Татяна Кирова

0554/44197

Съдебни секретари

Атанаска Ганева

Диана Каравасилева

Красимира Любенова

Мая Деянова

Радостина Менчева

Други

Галина Петкова

Главен счетоводител

0554/42658

Катя Терзиева

Системен администратор

0554/45927

Красимира Цонева

Регистратор

0554/42659

Пепа Недева

Административен секретар

0554/43254

Петя Лефтерова

Касиер

0554/42658

Силвия Димитрова

Архив

0554/42659

Силвия Димитрова

Бюро „Съдимост”

0554/42659

Служба вписвания

0554/43268

Соня Недялкова

Съдебно – изпълнителна служба

0554/45927 ; 0877518223

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация