C C C C A+ A A- X

Съобщение

18 ноември 2020

ВАЖНО!

Заповед А-295 от 17.11.2020г. 

Вътрешни правила в условията на COVID 19

 

ВАЖНО! 14.05.2020

От 14 май се възстановява нормалния ритъм на работа на Районен съд - Несебър. Възобновява се провеждането на открити съдебни заседания по всички видове дела.

Достъпът в сградата е свободен за съдии, съдебни служители и участници по дела, насрочени за конкретен ден при строго спазване на санитарно - хигиенните и противоепидемичните мерки, обявени със Заповед № А–134 от 13.05.2020 г. на административния ръководител.

В Съдебната палата се допускат участници в насрочените за разглеждане дела в съответния ден, като Съдебна охрана пропуска участниците по съответното дело непосредствено преди обявения начален час. Изчакването следва да става пред Съдебната палата при спазване на физическата дистанция от 2 метра, съгласно указанията на здравните органи.

За улеснение на гражданите и адвокатите препоръчваме за запознаването им с материалите по делото да се прави предварителна заявка на телефон или на e-mail:

Наказателно деловодство  0554/43056

Гражданско деловодство   0554/44197

Допълнителна възможност за контакт:

Регистратура 0554/42659 

e-адрес на съда : nesebar-rs@justice.bg

МОЛИМ ВИ, ПРИ ВЛИЗАНЕ В СГРАДАТА НА СЪДА ДА ПОЛЗВАТЕ ПРЕДПАЗНА МАСКА ИЛИ ШЛЕМ, КАКТО И ДЕЗИНФЕКТАТОРА, ЗА ДА СМЕ ВСИЧКИ ЗДРАВИ И В БЕЗОПАСНОСТ!

 

Заповед №А-134 от 14.05.2020

Заповед № А-103 от 08.04.2020г.на Председателя на РС-Несебър

01.04.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с решение на СК на ВСС по протокол № 11/31.03.2020 г. и заповед на Административния ръководител-Председател на Районен съд – Несебър, считано от 01.04.2020 г. за издаване на свидетелство за съдимост следва да представите заявление , лична карта и квитанция за внесена държавна такса в размер на 5,00 лева. Държавната такса може да бъде внесена чрез ПОС терминал в Районен съд – Несебър или по следната банкова сметка:

IBAN BG75 IORT 73783190001101

BIC IORTBGSF

ТБ ИНВЕСТБАНК АД

Заявленията за издаване на свидетелство за съдимост се приемат от 09,00 ч. до 11,00 ч. в сградата на съда на етаж партер при спазване на строги противоепидемични мерки.

                                                                                  ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА СЪДА

01.04.2020

Заповед № А-98 от 01.04.2020

16.03.2020

Заповед №А- 75 от 16.03.2020

13.03.2020

Заповед № А-73 от 13 март 2020 г.

11.03.2020 г.

Важно!   В Районен съд – Несебър разглеждането на дела в открити съдебни заседания продължава при засилени мерки за превенция и дезинфекция, до промяна на обстоятелствата.

 Важно!  Във връзка с безпрецедентната ситуация, свързана с коронавирус (COVID-19) и ограничаване на разпространението му, моля справките по дела на РС – Несебър да се извършват по телефона или чрез е-mail адресите, обявени на уеб-страницата на съда.

Съобщение

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация