C C C C A+ A A- X

Съобщение

22 февруари 2024

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Висшият съдебен съвет поощрява Валери Владимиров Събев, съдия в Районен съд, гр.Несебър, със СЛУЖЕБНА БЛАГОДАРНОСТ И ГРАМОТА за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Грамота

08.01.2024

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Общински съвет - Несебър открива процедура за определяне на 11/единадесет/ съдебни заседатели за Районен съд - Несебър с мандат 2024 г. - 2027 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

На 24.11.2023г. от 9:00ч. до 14:00ч. в Районен съд-Несебър няма да има електрозахранване поради извършване на ремонтни дейности от ЕВН България Електроразпределение ЕАД.

Важно!

Уведомяваме юридическите лица, посочени в чл. 50, ал. 5 от ГПК и чл. 52, ал. 2 от ГПК, че връчването на книжата ще се осъществява по реда на чл. 38, ал. 2 от ГПК, като следва по ВСЯКО КОНКРЕТНО ДЕЛО, водено в Районен съд Несебър да депозират заявление, в което са посочили избрания от тях начин на връчване.
Във връзка с промяна в разпоредбите на ГПК, уведомяваме всички физически и юридически лица - страни в производства по дела по описа на Районен съд Несебър, извън тези посочени в чл. 50, ал. 5 от ГПК, че когато не са избрали възможност за връчване по чл. 38, ал. 2 могат да се възползват от възможността по чл. 38, ал. 3 ГПК, като посочат адрес на електронна поща за връчване по ВСЯКО КОНКРЕТНО ДЕЛО, по което са страна, чрез заявление, че желаят връчване на посочения адрес на електронна поща.

Важно!

Районен съд Несебър Ви уведомява, че ДОКУМЕНТИ, свързани с извършването на процесуални действия и удостоверителни изявления, подадени по електронен път , които НЕ СА подписани с квалифициран електронен подпис НЯМА да бъдат администрирани.

22.03.2022

ВАЖНО! Заповед №-76 от 18.03.2022г. на Председателя на Районен съд Несебър

ВАЖНО! 25.01.2022 г. Заповед №А-23 от 25.01.2022г. на Председателя на Районен съд Несебър относно въвеждането на мерки срещу Ковид

06.01.2022 

Районен съд Несебър Ви уведомява, че подаването на електронни документи, свързани с извършването на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма се реализира по следните начини:

  1. чрез ЕПЕП при техническа възможност;
  2. чрез квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща или Системата за сигурно електронно връчване на Държавната агенция „Електронно управление“;
  3. чрез изпращане на документите подписани с квалифициран електронен подпис на следните електронни пощи:

nesebar-rs@justice.bg и rsnesebar@gmail.com  - за документи по граждански и наказателни дела;

dsi.nesebar@gmail.com  - за документи по изпълнителни дела, образувани при Държавния съдебен изпълнител при Районен съд Несебър.

ВАЖНО! 21.10.2021 г.  Заповед №А-272/21.10.2021  на Председателя на Районен съд Несебър относно въвеждане на мерки срещу Ковид

07.06.2021

С настоящото Ви информираме, че считано от 7 юни 2021 г., предоставянето на услуги в Районен съд Несебър ще се извършва, съобразно разпоредбите на чл.148, ал.1 от Правилника за администрацията на съдилищата непрекъснато от 9.00 до 17.00 часа.

Заповед №А-132от 07.06.2021г

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! 25.05.2021

Доклад по Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 "Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури” по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ с приложенията към него е публикуван на сайта на ВСС на адрес: http://www.vss.justice.bg/page/view/106885

Имате възможност до 10.06.2021 г. да изразите становище и да зададете писмено въпроси по него.

ВАЖНО! 17.05.2021

Призовки и съобщения ще се получават на място в съда всеки ден от 09.00 ч. до 10.00 ч.

ВАЖНО!    25.03.2021

СЪОБЩЕНИЕ относно работното време на деловодства, регистратура и Бюро "Съдимост"

ВАЖНО! 17.11.2020 г.

Заповед А-295 от 17.11.2020г. 

Вътрешни правила в условията на COVID 19

ВАЖНО! 14.05.2020

От 14 май се възстановява нормалния ритъм на работа на Районен съд - Несебър. Възобновява се провеждането на открити съдебни заседания по всички видове дела.

Достъпът в сградата е свободен за съдии, съдебни служители и участници по дела, насрочени за конкретен ден при строго спазване на санитарно - хигиенните и противоепидемичните мерки, обявени със Заповед № А–134 от 13.05.2020 г. на административния ръководител.

В Съдебната палата се допускат участници в насрочените за разглеждане дела в съответния ден, като Съдебна охрана пропуска участниците по съответното дело непосредствено преди обявения начален час. Изчакването следва да става пред Съдебната палата при спазване на физическата дистанция от 2 метра, съгласно указанията на здравните органи.

За улеснение на гражданите и адвокатите препоръчваме за запознаването им с материалите по делото да се прави предварителна заявка на телефон или на e-mail:

Наказателно деловодство  0554/43056

Гражданско деловодство   0554/44197

Допълнителна възможност за контакт:

Регистратура 0554/42659 

e-адрес на съда : nesebar-rs@justice.bg

МОЛИМ ВИ, ПРИ ВЛИЗАНЕ В СГРАДАТА НА СЪДА ДА ПОЛЗВАТЕ ПРЕДПАЗНА МАСКА ИЛИ ШЛЕМ, КАКТО И ДЕЗИНФЕКТАТОРА, ЗА ДА СМЕ ВСИЧКИ ЗДРАВИ И В БЕЗОПАСНОСТ!

Заповед №А-134 от 14.05.2020

Заповед № А-103 от 08.04.2020г.на Председателя на РС-Несебър

01.04.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с решение на СК на ВСС по протокол № 11/31.03.2020 г. и заповед на Административния ръководител-Председател на Районен съд – Несебър, считано от 01.04.2020 г. за издаване на свидетелство за съдимост следва да представите заявление , лична карта и квитанция за внесена държавна такса в размер на 5,00 лева. Държавната такса може да бъде внесена чрез ПОС терминал в Районен съд – Несебър или по следната банкова сметка:

IBAN BG75 IORT 73783190001101

BIC IORTBGSF

ТБ ИНВЕСТБАНК АД

Заявленията за издаване на свидетелство за съдимост се приемат от 09,00 ч. до 11,00 ч. в сградата на съда на етаж партер при спазване на строги противоепидемични мерки.

                                                                                  ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА СЪДА

01.04.2020

Заповед № А-98 от 01.04.2020

16.03.2020

Заповед №А- 75 от 16.03.2020

13.03.2020

Заповед № А-73 от 13 март 2020 г.

11.03.2020 г.

Важно!   В Районен съд – Несебър разглеждането на дела в открити съдебни заседания продължава при засилени мерки за превенция и дезинфекция, до промяна на обстоятелствата.

 Важно!  Във връзка с безпрецедентната ситуация, свързана с коронавирус (COVID-19) и ограничаване на разпространението му, моля справките по дела на РС – Несебър да се извършват по телефона или чрез е-mail адресите, обявени на уеб-страницата на съда.

Съобщение

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация